E-Scooter Gent

Stel ons je vraag

Een vraag?
Mail of bel ons!

Privacybeleid

  
PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
  
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op de  (hierna: ‘de Site’)  kunnen verzameld worden is de vennootschap E-Scooter Gent, met als e-mailadres : info@e-scooter.gent

E-scooter Gent verzamelt en verwerkt via de Site geen gegevens aan de hand waarvan u geïdentificeerd kan worden (persoonsgegevens), tenzij u deze informatie bezorgt via het invullen van formulieren op de website, met uitzondering van cookies (zie cookiebeleid) en automatisch doorgestuurde gegevens door uw apparaat.

Tijdens een verbinding met de Site worden immers bepaalde gegevens automatisch overgemaakt aan de Site zoals het IP/TCP adres, merk en versie van de browser, het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina, op basis waarvan u ook geïdentificeerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld via het IP/TCP adres).

De informatie die u verstrekt via de Site wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De verwerking van persoonsgegevens op de Site heeft als doelstelling:
  • een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetsurfers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de Site;
  • het optimaliseren van het beheer van de Site en van de klantenadministratie;
  • het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetsurfers geboden wordt;
  • marktstudies en analyses uitvoeren en bezoekersstatistieken en profielsamenstellingen maken;
  • direct marketing campagnes of andere promotionele doelen te voeren door E-Scooter Gent of derden. In dit verband kunnen persoonsgegevens derhalve doorgegeven worden aan aan ondernemingen die een band onderhouden met E-Scooter Gent 
Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de u de toelating aan E-Scooter Gent om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. U kan zich ook steeds gratis verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken aan het einde van elk formulier.
 
De verwerking van persoonsgegevens op de Site met volgende doelstelling is onderworpen aan uw voorafgaandelijke en specifieke toestemming:
u regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van E-Scooter Gent alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren.

U heeft het recht uw gegevens in te kijken en ze desgevallend te corrigeren of aan te vullen door E-Scooter Gent te contacteren via volgend e-mailadres: info@e-scooter.gent. U heeft ook steeds de mogelijkheid om de Privacy Commissie (CBPL) te contacteren en het publiek register te consulteren.
E-Scooter Gent behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens die verkregen werden voor verwerking door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (’EER’) op voorwaarde dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt en de wettelijke regels nageleefd worden. Indien het land waarnaar de persoonsgegevens doorgegeven worden geen passend beschermingsniveau biedt, wordt hiervoor uw toestemming gevraagd en zal E-Scooter Gent zelf de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens verwerkt worden met naleving van de wettelijke regels.

E-Scooter Gent behoudt zich tevens het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen. Wanneer passend zal E-Scooter Gent degenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden van deze wijzigingen per post of per e-mail op de hoogte brengen.
  
 
 
COOKIE POLICY

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine bestanden geplaatst op uw computer of mobiele telefoonbrowser door de websites die u bezoekt. Cookies worden wijdverspreid gebruikt om websites te laten werken, de gebruikservaring te verbeteren alsook bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen. Onze cookies kunnen informatie opslaan omtrent uw online voorkeuren en ons toelaten onze website aan te passen aan uw voorkeuren.
 
HOE KAN U HET GEBRUIK VAN COOKIES AANVAARDEN OF WEIGEREN?
Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun computer aan te passen om ofwel alle cookies te aanvaarden, ofwel deze te weigeren of hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde services niet kunnen aangeboden worden aan die gebruiker, wat met zich mee kan brengen dat een volledig gebruik van alle eigenschappen van onze website (hierna: ‘de Site’) niet mogelijk is.
Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst te weigeren, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Nu elke browser verschillend is, raden wij u aan om het ‘Help’-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren aangaande cookies kan wijzigen.
Als u de Site bezoekt verzamelen wij, onafhankelijk van het gebruik van cookies door de loutere verbinding die uw apparaat met de Site maakt, informatie over u waaronder uw besturingssysteem, browser versie, domeinnaam en IP adres, de laatst bezochte website en de pagina’s van de Site die u bezoekt. Wij kunnen deze informatie gebruiken met het oog op marketing, reclame, profielsamenstelling of andere promotionele doelen.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?
Betere gebruikservaring te bieden. De informatie verzameld via cookies kan gebruikt worden om u te identificeren. We gebruiken echter geen cookies voor gerichte en gepersonaliseerde reclame naar kinderen toe.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN OM WELKE DOELEINDEN?
 
TECHNISCH NOODZAKELIJKE COOKIES
Sommige van onze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de Site en bepaalde functionaliteiten van de Site. Deze functionele cookies kunnen niet geweigerd worden bij het gebruik van de Site. Deze categorie omvat o.a. cookies om te registreren of een gebruiker al dan niet toegestemd heeft met het gebruik van cookies op de Site.
 
SESSIE-COOKIES EN VOORKEUREN-COOKIES
Wij kunnen cookies hanteren om het gebruik van de Site te vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken voor de gebruiker om te navigeren doorheen de verschillende pagina’s. Deze cookies stoppen met werken op het eind van een sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het browservenster sluit). Ook kunnen we cookies gebruiken die voor een langere periode uw voorkeuren en keuzes op de Site onthouden. In het algemeen blijven deze cookies niet langer actief dan twee jaar.

ANALYTISCHE COOKIES
Wij kunnen analytische cookies gebruiken om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van de Site te verbeteren door het verzamelen van informatie omtrent het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de Site terecht komen en hoe zij de Site gebruiken (bijvoorbeeld welke pagina’s worden het meest bezocht). Om deze redenen kunnen we in de toekomst gebruik maken van of gebruiken we momenteel analytische en aanverwante cookies van enerzijds ADOBE (Adobe Analytics - klik hier voor Adobe’s Privacy Policy), en anderzijds GOOGLE (Google Analytics - klik hier voor Google’s Privacy Policy), die niet langer dan twee jaar actief blijven.

SOCIALE NETWERKEN COOKIES
We kunnen ervoor opteren om functionaliteiten van websites van derden, in het bijzonder van sociale netwerken, te implementeren op onze website. Dergelijke functionaliteiten bevatten scripts of andere elementen die cookies van die sociale netwerken op uw apparaat kunnen lezen of plaatsen. Deze cookies laten het personaliseren van reclame toe. Wij hebben geen toegang noch controle over deze cookies of de data verzameld via deze cookies, nu we enkel de Site beheren, doch we willen u hierover wel inlichten en uw toestemming ervoor verkrijgen. Deze cookies worden oa gebruikt op Facebook, Instagram, Youtube, twitter, …